Tworzenie overview'u i briefing'u misji

0. Wstęp
1. Nadanie misji nazwy
2. Tworzenie wizytówki
3. Odprawa
4. Sekcje
5. Odprawa dla misji SP
6. Odprawa dla misji MP
7. Elementy dodatkowe
7.1 Ilustracje
7.2 Dodatkowe sekcje
8. Operowanie celami misji (objectives)
9. Realistyczna odprawa

0. Wstęp

Elementami bardzo istotnymi w dobrym wykonaniu misji jest wizytówka (overview) misji i odprawa (briefing). Wykonanie tych elementów jest dosyć proste (zwłaszcza jeśli korzystamy z programów ułatwiających tworzenie ich), więc brak tych elementów może świadczyć co najwyżej o lenistwie i niedbałości twórców, a nie o ich braku wiedzy. Poniższy poradnik zawiera informacje zarówno podstawowe jak i bardziej zaawansowane tj takie, które pozwalają dodatkowo wzbogacić odprawę stworzoną za pomocą programów.
Poradnik ten jest nieoficjalny i nie jest powiązany z BIS ani Codemasters. Nie gwarantuję, że użycie informacji w nim zawartych da jakieś wymierne efekty i nie jestem w stanie zagwarantować, że ustrzegłem się pomyłek (byłbym wdzięczny za poinformowanie mnie jeśli odkryjesz jakąś). Ponadto zawarte w poradniku informacje wykorzystujesz na własną odpowiedzialność (co oznacza, że nie odpowiadam za format dysku twardego, pożar instalacji elektrycznej ect... ;)

1. Nadanie misji nazwy

Pierwszym krokiem w przygotowaniu misji do publicznej prezentacji powinno być otwarcie okna Intel (prawy-górny róg ekranu w edytorze) i wpisanie nazwy misji oraz krótkiego opisu. Stworzenie wizytówki (overview) misji nie zastąpi tej czynności (i na odwrót). Informacje jakie wpisujemy w oknie Intel nie zostają zapisane w pliku overview.html, ale bezpośrednio do pliku mission.sqm. Powoduje to między innymi, że w oknie wyboru misji samodzielnych, nazwa misji nie pojawia się nazwa pliku, ale misji. Podany krótki opis pełni on jedynie rolę informacyjną dla osoby edytującej plik mission.sqm (nie pojawia się nigdzie). Wpis w mission.sqm znajduje się na samym początku (w class Intel) i można go bez problemu edytować.

2. Tworzenie wizytówki

Kolejnym krokiem powinno być stworzenie wizytówki (overview) misji. Gdy otwieramy okno misji pojedynczych po prawej stronie widzimy efekt stworzenia takich wizytówek dla wybranych misji. Jest to rzecz absolutnie podstawowa i daje misji dobre "pierwsze wrażenie" (odpowiednio brak tegoż może zniechęcić nawet do dobrej misji). Wizytówka jest zwykłym plikiem zapisanym w HTMLu o nazwie overview.html umieszczonym w folderze z misją. Najlepszą metodą na stworzenie takiego pliku jest edycja już istniejącego overview.html (np. wziętego z oficjalnej misji z kampanii) w Internet Explorer'rze (na pasku: Widok -> Źródło). Można oczywiście stworzyć plik HTML w notatniku (Notepad) i zapisać go jako overview.html, ale edytując istniejący zwalniamy się z obowiązku pilnowania czy struktura dokumentu jest dokładnie taka jaką odczytuje engine OFP.

Oto przykładowa zawartość pliku overview.html i jak prezentuje się on w OFP:

<html>
<head>
<title>Overview</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<br>
<h2 align="center"><a name="Main">Bitwa o Morton</a></h2>
<p align="center"><img src="obrazek.jpg" width="128" height="64"></p>
<br>
<p>Oddziały NATO atakują Morton. Dowodzisz jedną z drużyn.
<br><br>
<b>kowalski@poczta.onet.pl</b></p>
</body>
</html>

Do powyższego kilka uwag:

Tag <br> powoduje zakończenie linii, czyli <br><br> daje odstęp szerokości jednej linii.
Tagi <b></b> dają pogrubienie, co przez OFP interpretowane jest jako nadanie koloru granatowego (?).
Obrazek typu jpg powinien się znaleźć się w folderze z misją i być mniej więcej dwukrotnie szerszy niż dłuższy (pozwala to uniknąć zniekształceń, gdyż do overview możemy dodać jedynie obrazki o dokładnie takim stosunku tj. 2:1 - 128x64 wydaje się sprawdzać najlepiej, gdyż większy obrazek nie pozostawia wiele miejsca dla tekstu).

3. Odprawa

Odprawa (briefing) jest ważnym elementem misji. Pozwala nam zapoznać się z planem misji, terenem na jakim przyjdzie nam walczyć oraz dobrać odpowiedni ekwipunek. Aby misja posiadała odprawę należy stworzyć plik w HTML'u, o określonej strukturze, i nazwie briefing.html, a następnie umieścić go w folderze z misją. Do jego stworzenia nie potrzeba znać HTML'u - wystarczy znajomość kilku podstawowych tagów. Jeżeli plik jest obecny zostanie automatycznie pokazany przed rozpoczęciem misji (po intro, o ile takowe występuje). Plik HTML można tworzyć nie tylko za pomocą edytorów, gdyż wystarczy notepad, aczkolwiek dobrą metodą jest skopiowanie briefing'u z innej misji i edytowanie go w Explorer'rze (na pasku: Widok -> Źródło). Oczywiście istnieją też programy stworzone przez fanów OFP ułatwiające tworzenie briefingu, a stworzone za ich pomocą pliki można później modyfikować.

4. Sekcje

Odprawa jest przedstawiona w postaci organizer'a i dzieli się na cztery sekcje:
Plan Misji (Mission Plan) - Stanowi główną część odprawy i zwykle zawiera informacje o tym jakie cele i w jaki sposób należy osiągnąć podczas misji.
Notatki (Notes) - Ta sekcja albo daje dodatkowe informacje i wskazówki na temat misji, albo nadaje jej fabularnej "otoczki" poprzez przedstawienie osobistych odczuć bohatera.
Gear (Uzbrojenie) - Ta sekcja zawiera uzbrojenie i wyposażenie osobiste żołnierzy. Jeżeli gracz jest dowódcą oddziału może zmieniać wyposażenie swoje i swoich podkomendnych. Ponadto na można zapewnić graczowi wybór wyposażenia (nawet jeśli nie jest dowódcą) tworząc odpowiednio "spreparowany" plik description.ext.
Grupa (Group) - Ta sekcja zawiera listę żołnierzy należących do tej samej grupy co gracz (i jego samego również). Przy każdym żołnierzu podany jest jego stopień i w opisowej formie, jego poziom wyszkolenia/doświadczenia. Imiona członków grupy (oprócz gracza) są losowe.

5. Odprawa dla misji SP

Najlepszym sposobem, na stworzenie odprawy, jest zmodyfikowanie istniejącego pliku briefing.html (np. z oficjalnej misji z kampanii) dzięki czemu zmniejsza się szansa na popełnienie jakiejś pomyłki podczas tworzenia tego dosyć specyficznego dokumentu w HTML'u. Dla engine'u OFP istotne jest istnienie pewnych określonych tagów (np. HR) i przy ich braku lub nieodpowiednim rozmieszczeniu, briefing zostanie źle przedstawiony. Poniżej prezentuję prosty briefing wraz z omówieniem poszczególnych jego sekcji i ilustracją efektu końcowego.

<html>
<head>
<title>Bitwa o Morton</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<br>
<h2><a name="Main"></a></h2>
<br>
<h6 align="center">Kochana Mamo</h6><br>
<br>
<h6>Wojna jest do bani. Wczoraj rozbiłem wrogi czołg ciasteczkami, które mi przysłałaś. Sierżant prosił żebyś upiekła ich więcej, bo kończy nam się amunicja.<br>
<br>
Tęsknię bardzo<br>
<br>
Twój kochający John.
</h6>
<h3 align="center"><a name="Plan">Plan ataku</a></h3><br>
<p>Celem dzisiejszego ataku są <a href="marker:position">pozycje sowietów w Morton</a>. Oddziały piechoty zmechanizowanej <a href="marker:alphaunit">ALPHA</a> i <a href="marker:bravounit">BRAVO</a> zaatakują frontalnie, podczas gdy oddział piechoty <a href="marker:charlieunit">CHARLIE</a> zaatakuje od północy. Wsparcie dla atakujących stanowi pluton pancerny <a href="marker:yankeeunit">YANKEE</a> złożony z trzech czołgów M60A3 Patton.<br>
<br>
Po zajęciu Morton należy utrzymać je za wszelką cenę.<br>
<br>
podpisano:</p>
<br>
<h6 align="center"> Colonel J.F.Freeman</h6><br>
<br >
<h3>zadania do wykonania:</h3>
<hr>
<p><a name = "OBJ_0"></a>Zająć Morton</p>
<hr>
<p><a name = "OBJ_1"></a>Odeprzeć ewentualne kontrataki</p>
<hr>
<hr>
<br>
<h2><a name="Debriefing:End1">Misja wykonana</a></h2>
<br>
<p>Dobra robota żołnierzu - Morton jest w naszych rękach. Wujek Sam jest z ciebie dumny.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2><a name="Debriefing:End2">Mogło być lepiej</a></h2>
<br>
<p>Zajeliśmy Morton, ale nie udało nam się go utrzymać.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2><a name="Debriefing:End3">Porażka</a></h2>
<br>
<p>Fatalnie! Nie udało się zająć Morton i w dodatku ponieśliśmy ciężkie straty.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2><a name="Debriefing:End4">Wracasz do domu chłopie...w foliowym worku.</a></h2>
<br>
<p>Wróg utrzymał Morton, ale dla ciebie to już nie ma żadnego znaczenia.</p>
<br>
</body>
</html>

A oto jak prezentuje się plan odprawy w OFP:

Sekcja notatek wygląda następująco:

Uwagi:

Między tagami <TITLE></TITLE> umieszczamy nazwę misji.
Atrybut align="center" wyśrodkowuje fragment tekstu.
Znaczniki <hr> są bardzo istotne, gdyż przekazują OFP informację gdzie zaczyna się kolejna sekcja dokumentu (nie wolno o nich zapomnieć).
Znacznik <br> oznacza koniec linii, więc dwa znaczniki <br> dają w efekcie odstęp szerokości jednej linii.
Znacznik <a href="marker:nazwa">tekst</a> tworzy odnośnik (tekst koloru niebieskiego, podkreślony), które po "kliknięciu" przesuwa mapę wycentrowując ją na znaczniku (marker) o podanej nazwie.
Tekst może być zapisany sześcioma rodzajami czcionek, w zależności od użytych tagów:
<h1>tekst</h1> daje duży nagłówek
<h2>tekst</h2> daje mały nagłówek
<h3>tekst</h3> lub <p>tekst</p> daje zwykły tekst
<h4>tekst</h4> daje drobny tekst
<h5>tekst</h5> daje tekst "książkowy"
<h6>tekst</h6> daje tekst pisany odręcznie
Tagi <a name = "OBJ_numer"></a> wyznaczają kolejne cele (objectives) misji. Może być ich dowolna ilość (oddzielonych znacznikami <hr>
Tagi <a name="Debriefing:Endnumer">Tytuł</a> wyznaczają różne zakończenia misji (maksymalnie sześć). Poniżej, pomiędzy tagami <p></p>, umieszczamy komentarz do zakończenia.

Parę porad merytorycznych:

Staraj się zmieścić z planem i celami na jednej stronie. Co prawda jeżeli tekst nie zmieści się na jednej automatycznie przeniesiony zostanie na następną (i pojawi się strzałka pozwalająca na przejście między stronami), ale nie wygląda to najlepiej (np. tekst i pierwszy cel misji na jednej stronie, a na następnej tylko drugi). Jeżeli koniecznie chcesz się rozpisywać to lepszą metodą jest tworzenie łączy do osobnych stron (o tym za chwilę).
Tworząc cele misji bądź jak najoszczędniejszy w słowach (żadnych długich opisów).
Jeżeli akcja misji rozgrywa się na dużym obszarze odnośniki do znaczników (markerów) są wskazane.
Używaj formalnego języka np. zamiast "zabij wszystkich rusków" pisz "zneutralizuj siły nieprzyjaciela" (nie dotyczy to sekcji "Notatek").

6. Odprawa dla misji MP

Ogólnie rzecz biorąc nie ma różnicy między odprawą w misji SP i MP. Można użyć do misji MP tego samego briefingu co do misji SP, ale w takim przypadku obie strony będą miały taką samą odprawę (co oczywiście nie jest problemem w misjach typu COOP). Możliwe jest jednak stworzenie takiego briefingu, że poszczególne strony biorące udział w misji, będą miały różną odprawę. Polega to na stworzeniu osobnych sekcji "Main" i "Plan" (czyli Notatek i Planu wraz z celami misji) dla każdej z biorących udział stron (maksymalnie czterech tj. WEST, EAST, RESISTANCE, CIVILIAN). Zakończenia czyli "debriefing" są wspólne dla wszystkich stron. Wygląd briefingu dla misji MP prezentuję poniżej (w powyższym przykładzie strony WEST i EAST mają różne briefingi.):

<html>
<head>
<title>Dysputa ideologiczna w Morton</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<br>
<h2><a name="Main.west></h2>
<br>
<h3 align="center">Uwagi!</h3><br>
<br>
<h3>Wyjście w obszar <a href="marker:respawneast ">"respawn zone east"</a> powoduje eliminację.</h3>
<hr>
<h2><a name="Main.east></h2>
<br>
<h6 align="center">Uwagi!</h6><br>
<br>
<h3> Wyjście w obszar <a href="marker:respawnwest ">" respawn zone west"</a> spowoduje eliminację.</h3>
<hr>
<h2 align="center"><a name="Plan.west">Żołnierze! </a></h2>
<p>Celem misji jest zajęcie i utrzymanie przez jak najdłuższy czas < a href="marker:eastflag">obszaru wokół flagi ZSSR</a>. Jednocześnie trzeba jednak zadbać o to, by sowieci nie znajdowali się wokół <a href= "marker:westflag">naszej flagi</a>. Zwycięstwo osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy kontrolować flagę komuchów dłużej niż oni naszą. Czas misji wynosi 10 minut.<br>
<br>
Liczy się każda sekunda!<br>
<br>
podpisano:</p>
<br>
<h6 align="center"> Ronald Regan</h6><br>
<br>
<h3>zadania do wykonania:</h3>
<hr>
<p><a name = "OBJ_0"></a>Zwyciężyć!</p>
<hr>
<p><a name = "OBJ_1"></a>Obalić komunizm (opcjonalne)</p>
<hr>
<hr>
<h2 align="center"><a name="Plan.east">Towarzysze!</a></h2>
<p>Celem misji jest zajęcie i utrzymanie przez jak najdłuższy czas <a href="marker:westflag">obszaru wokół flagi USA</a>. Jednocześnie trzeba jednak zadbać o to, by jankesi nie znajdowali się wokół < a href="marker:eastflag">naszej flagi</a>. Zwycięstwo osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy kontrolować flagę imperialistów dłużej niż oni naszą. Czas misji wynosi 10 minut.<br>
<br>
Liczy się każda sekunda!<br>
<br>
podpisano:</p>
<br>
<h6 align="center"> Michaił Gorbaczow</h6><br>
<br>
<h3>zadania do wykonania:</h3>
<hr>
<p><a name = "OBJ_0"></a>Zwyciężyć!</p>
<hr>
<p><a name = "OBJ_1"></a>Obalić imperializm (opcjonalne)</p>
<hr>
<hr>
<br>
<h2><a name="Debriefing:End1">Zwycięstwo Wolnego Świata!</a></h2>
<br>
<p>Po raz kolejny siły demokracji zatriumfowały nad hordami barbarzyńców ze wschodu.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2><a name="Debriefing:End2">Radujmy się towarzysze!</a></h2>
<br>
<p>Siły kapitalistycznych wyzyskiwaczy poniosły kolejną upokarzającą porażkę.</p>
<br>
</body>
</html>

W zależności od wyniku misji (tj. od tego, która strona dłużej kontrolowała flagę przeciwnika) aktywuje się jeden z dwóch wyzwalaczy: typu "koniec cz1." (zwycięstwo WEST) albo "koniec cz2." (zwycięstwo EAST) - tak więc istnienie różnych debriefing'ów nie jest konieczne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli tworzymy briefing dla np. EAST i WEST, podczas gdy w misji można wziąć udział po stronie RESISTANCE (a nie ma sekcji dla tej strony w briefingu) to wyświetlony zostanie pusty notes, czyli OFP nie potraktuje braku sekcji dla danej strony jako braku briefingu (ale jako brak treści w nim).

7. Elementy dodatkowe

Sposobem na uczynienie odprawy ciekawszą i bardziej rozbudowaną jest dodanie do niej ilustracji (np. jako zdjęć z rozpoznania lotniczego) i dodanie własnych sekcji opisujących różne aspekty misji (np. dane wywiadu).

7.1 Ilustracje

Dodawanie zdjęć polega na umieszczeniu w kodzie briefingu tagu: <img src="nazwa_obrazka.jpg" width="szerokość" height="wysokość"> najlepiej zawartego w tagu <p></p> i wyśrodkowanego atrybutem align="center" (chociaż można także wpisać "right", co wyrówna do prawej). Czyli podsumowując:
<p align="center"> <img src="nazwa_obrazka.jpg" width="szerokość "height="wysokość"></p>

Obrazki muszą być plikami typu .jpg o określonej szerokości i wysokości. Maksymalne wartości to 256x256, przy czym zarówno szerokość jak i wysokość muszą być potęgą liczby 2, czyli możliwe są wartości: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Jeżeli chcemy dodać obrazek o nietypowych wymiarach np. 170x30 musimy dodać do misji plik o rozmiarach większych, ale jednocześnie równym akceptowalnych wartościom, w tym przypadku 256x32 i wpisać w atrybuty tagu <IMG> szerokość i wysokość jaką chcemy tj. 170 i 30.

Ogólnie rzecz biorąc dobrze jest dodawać pliki o jeden "rozmiar" większe tj. plik o wymiarach 256x128 umieścić w odprawie lub wizytówce jako 128x64, gdyż to (moim zdaniem) korzystnie wpływa na ich jakość.

7.2 Dodatkowe sekcje

Tworzenie dodatkowych sekcji (podstron) polega na wstawieniu tagu <a href="#nazwa_sekcji">tekst</a> do planu bądź notatek i utworzeniu własnej sekcji (podobnej w strukturze do Planu) rozpoczynającej się tagiem <h2><a name="nazwa_sekcji">Tytuł</a></h2>. W obrębie nowej sekcji (na dole) warto umieścić hiperłącze umożliwiające powrót do strony głównej tj. <a href="#Plan">Powrót do planu misji</a>. Przykładowy fragment odprawy prezentuję poniżej (jest to fragment poprzedniego przykładu odprawy dla misji SP, uzupełniony o dodatkowe informacje):

...
<hr>
<h3 align="center"><a name="Plan">Żołnierze</a> </h3>
<br>
<p>Celem dzisiejszego ataku są <a href="marker:position"> pozycje sowietów w Morton</a>. Oddziały piechoty zmechanizowanej <a href="marker:alphaunit">ALPHA</a> i <a href=" marker:bravounit">BRAVO</a> zaatakują frontalnie, podczas gdy oddział piechoty <a href="marker:charlieunit">CHARLIE</a> zaatakuje od północy. Wsparcie dla atakujących stanowi pluton pancerny <a href="marker:yankeeunit">YANKEE</a> złożony z trzech czołgów M60A3 Patton.<br>
Informacje na temat wroga, zgromadzone w wyniku rozpoznania, załączone są w osobnym <a href="#Recon">dokumencie</a><br>
<br>
Po zajęciu Morton należy utrzymać je za wszelką cenę.<br>
<br>
podpisano:</p>
<br>
<h6 align="center"> Colonel J.F.Freeman</h6><br>
<br>
<h3>Zadania do wykonania:</h3>
<hr>
<h2 align="center"><a name="Recon">Dane o garnizonie wroga w Morton </a></h2>
<p align="center">Rozpoznanie przeprowadzone w dniu poprzednim wykazało obecność w miasteczku dwóch wozów bojowych piechoty typu BMP-1 oraz czołgu typu T-72. Nieprzyjaciel obsadza silnie umocnione pozycje oddziałem w sile plutonu piechoty (ok.30-40 żołnierzy).</p>
<br>
<p align="center"><img src="reconpic.jpg" width="128" height="128"></p>
<br>
<br>
<p align="center"><a href="#Plan">Powrót do planu misji</a></p>
<hr>
<p><a name = "OBJ_0">Zająć Morton</p>
<hr>
...

Dodana sekcja wygląda następująco:

8. Operowanie celami misji (objectives)

Cele misji znajdujące się w sekcja "Plan" domyślnie oznaczone są jako "aktywne" (ACTIVE). W trakcie misji można zmieniać ich status komendą "ID "ObjStatus "Status", gdzie ID oznacza numer celu misji (umieszczamy go w atrybucie NAME tagu <A>, czyli <A NAME="OBJ_ID">, przy czym zalecane jest stosowanie liczb), a możliwe statusy celów misji to:
Aktywny (ACTIVE) tj. wciąż nie wykonany (oznaczany czarnym kółkiem).
Wykonany (DONE) tj. wykonany (oznaczany zielonym "ptaszkiem").
Porażka (FAILED) tj. nie wykonany (oznaczany czerwonym "iksem"). Teoretycznie oznacza to (dla gracza), że nic już nie można zrobić, ale nie blokuje to możliwości zmiany statusu tego celu.
Ukryty (HIDDEN) tj. cel misji o takim statusie nie jest widoczny w planie misji (jeżeli chcemy, by stał się widoczny musimy zmienić jego status na któryś z powyższych np. na ACTIVE), Jeżeli chcemy, by nie był on widoczny na początku misji (a tak jest zazwyczaj) musimy ustawić jego status na ukryty, stosując komendę ObjStatus w polu Inicjacja dowolnego obiektu albo w pliku Init.sqs.

Jeżeli misja rozgrywana jest w poziomie trudności "kadet" to zmiana statusu celu misji (z wyjątkiem zmiany statusu na DONE) powoduje automatyczne pojawienie się okienka z informacją o zmianie w planie misji. W przypadku zmiany statusu celu misji na wykonany (DONE) automatycznie pojawi się informacja o wykonaniu go.

9. Realistyczna odprawa

W tym rozdziale chciałbym zawrzeć parę uwag dotyczących tego, co powinno się znaleźć w odprawie, tak by wyglądała choć trochę profesjonalnie. Informacje w nim zawarte zaczerpnąłem z turorial'u "How to write a brief and realistic briefing" napisanego przez chrisfow'a. Uważam, że warto skorzystać z jego rad (choćby dlatego, że jest kapralem w Brytyjskiej Armii, która kładzie szczególny nacisk na przejrzystości zamierzeń na szczeblu strategicznym, operacyjnym i taktycznym).
Briefing w Armii Brytyjskiej składa się z kilku części i ma następującą strukturę:
Zadanie (Task) - Ogólny opis sytuacji i przebiegu działań w ostatnich dniach. Tutaj powinna znaleźć się informacja o zadaniu jakie ma wypełnić oddział (ale bez szczegółowego opisu) i jak jego wykonanie ma się do działań pozostałych sił. Na przykład: "Jutrzejszej nocy rozpoczyna się inwazja naszych oddziałów na Malden. Twoim zadaniem jest zabezpieczenie strefy lądowania przed przybyciem głównych sił."
Teren (Ground) - Krótki opis terenu na jakim przyjdzie ci działać np.("teren górzysty porośnięty lasem pozwalający na skryte przemieszczanie się i znacznie utrudniający użycie pojazdów mechanicznych, brak dróg o utwardzonej powierzchni"), a także warunków pola walki (np. widoczności). W opisie można zawrzeć wskazówki na temat tego jak wykorzystać walory terenu w walce.
Siły nieprzyjaciela (Enemy Forces) - Krótki i zwięzły raport zawierający opis sił jakimi dysponuje nieprzyjaciel oraz jakie mogą być jego zamiary co do ich wykorzystania (gdy planujemy nie udzielić graczowi żadnych informacji, powinniśmy umieścić notkę: "Brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji o siłach i zamiarach nieprzyjaciela" ). To jak wiele informacji jest zawarte w tej części i czy są one prawdziwe(!) zależy od tworzącego misję. Zwracam uwagę na fakt, że US Army przywiązuje bardzo dużą wagę do rozpoznania, a z kolei Armia Czerwona do maskowania swoich sił i zamiarów oraz do osiągania zaskoczenia na każdym szczeblu.
Siły sojusznicze (Friendly Forces) - Opis sił sojuszniczych (ich struktura i skład) jakie biorą udział w operacji oprócz twojego oddziału, a także wsparcie na jakie możesz liczyć z ich strony.
Misja (Mission) - W kilku słowach opis tego co jest do zrobienia np."Wylądować na plaży w sektorze DOG GREEN i zneutralizować napotkane siły nieprzyjaciela". W części "Zadanie" kładziemy w opisie nacisk na efekt, a w tej na realizację (nie należy się jednak rozpisywać, gdyż szczegóły znajdą się w części "Wykonanie").
Wykonanie (Execution) - Opis krok po kroku tego co należy zrobić by wypełnić zadanie (i nic poza tym). Pisz zwięźle i nie pozostawiając możliwości wieloznacznej interpretacji. Jeżeli opisujesz marszrutę oddziału pamiętaj, że w rzeczywistości dowódca nie widzi siebie na mapie (posługuj się charakterystycznymi punktami terenowymi takimi jak szczyty górskie, samotne skały, wieże kościołów, skrzyżowania dróg itd. przy opisie trasy). Tworząc ten opis powinno uwzględnić jak najwięcej możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń np. "W przypadku kontaktu z przeważającymi siłami nieprzyjaciela wycofaj się w rejon DENVER i oczekuj na dalsze rozkazy.", przy czym taka sytuacja nie musi koniecznie mieć miejsca w misji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w US Army pozostawia się wiele swobody w kwestii sposobu wykonania zadania (oczekuje się od dowódców pomysłowości i własnej inicjatywy). Z kolei w Armii Czerwonej oczekuje się raczej ścisłego wypełniania rozkazów.
Czas wykonania (Execution Timings) - Czas przeznaczony na wykonanie zadań przez oddziały biorące udział w operacji. Dzięki tym informacjom dowódca będzie miał orientację, co w danym momencie robią i gdzie się znajdują sojusznicze oddziały. W opisie warto używać kryptonimów np. H+15 (H-Hour godzina lądowania aliantów w Normandii w 1944 roku), czyli 15 minut po godzinie H, gdyż plany operacji zwykle są opracowywane zanim zapadnie ostateczna decyzja co do terminu jej wykonania.
Administracja (Administration) - Skład oddziału i dostępne wyposażenie (broń, amunicja, wyposażenie, pojazdy, ale także środki opatrunkowe, żywność, paliwo itp. elementy nie uwzględnione w OFP, ale występujące w prawdziwym życiu). Ta część nie jest kopią sekcji "Grupa", gdyż może zawierać także informacje dotyczące zasobów (w tym ludzkich), które są "na mapie" i pozostają w dyspozycji dowódcy.
Dowodzenie i sygnały (Command and Signals) - Część zawierająca tzw. CoC (ang. "Chain of Command" - łańcuch dowodzenia) oraz sygnały kodowe używane do komunikacji. CoC nie jest konieczny, ale jak większość rzeczy w tym rozdziale dodaje klimatu (poza tym dobrze jest wiedzieć komu zawdzięczamy to, że wpakowaliśmy się w to g...). Sygnały kodowe odgrywają taką samą rolę - warto pamiętać o tym, że oddział nie działa w oderwaniu od reszty sił i powinien informować drogą radiową dowództwo operacji o swoich postępach (lub ich braku), przy czym powinien to robić w taki sposób, by wróg nie mógł się zorientować w treści przekazu. Przykładem może być słynne "TORA, TORA, TORA" (czyli "Tygrys, Tygrys, Tygrys"- japoński sygnał do ataku na bazę US Navy w Pearl Harbour 7.XII.1941) . Oczywiście przed atakiem zwykle obowiązuje cisza w eterze. Do sygnałów zaliczyć można także hasło i odzew.

Oczywiście nie ma potrzeby zawierania wszystkich tych informacji w briefingu (np. części 2 i 3 można zawrzeć w sekcji "Rozpoznanie"), ale moim zdaniem warto się wzorować na tej strukturze (szczególnie jeżeli gracz jest dowódcą oddziału). Najlepiej było by gdyby każda z powyższych części odprawy była osobną sekcją.

Uważam, że briefing należy tworzyć w pewnym "oderwaniu" od misji tj. nie powinien być po prostu jej opisem - może zawierać informacje zbędne lub fałszywe, przewidywać rozwój sytuacji który w misji na pewno nie będzie miał miejsca. Realistyczny briefing dużo daje misji. Dzięki niemu mamy choć odrobinę wrażenia, że nie jest to zbieranie jak największej ilości "killsów", tylko prawdziwa operacja wojskowa.

Napisał: ALDEROUSWejdź na forum Wejdź na stronę Armed Assault Center PL